Balloon

Glitter Graphics | http://www.graphicsgrotto.com/

Monday, 28 November 2011

Susun perkatan-perkataan dibawah supaya menjadi ayat yang betul

1. menyebabkan   Nyamuk   aedes  denggi     demam
___________________________________________________________________

2. yang    kotor      Kawasan       dibersihkan        mesti
___________________________________________________________________

3. biarkan       Jangan        bertakung        air       tayar      di       dalam
___________________________________________________________________

4. yang      kotor        Kawasan       disukai      lalat       oleh
___________________________________________________________________

5. mencari       suka       Tikus        makanan        kotor       di      kawasan       yang
___________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment