Balloon

Glitter Graphics | http://www.graphicsgrotto.com/

Monday, 28 November 2011

Mencagah Penyakit

Baca petikan di bawah. Kemudian, jawab soalan-soalan yang berikut.

Aman masih teringat-ingat akan pesan gurunya tentang bahaya lalat. Cikgu Lim berkata, "Lalat suka hinggap di tempat yang kotor. Lalat juga suka hinggap pada makanan. Lalat membawa kuman. Penyakit akan mudah merebak."
Cikgu Lim berpesan supaya kita tidak membiarkan makanan terdedah. Makanan mestilah ditutup dengan tudung saji. Dengan itu, makanan akan sentiasa bersih dan kita sukar terkena penyakit.

1. Cikgu Lim berkata, lalat suka hinggap pada     ________________ dan __________________.

2. Penyakit disebabkan oleh lalat membawa ____________________

3. Cikgu Lim menyuruh kita ____________________makanan supaya tidak dihinggapi lalat.

4. Seelok-eloknya, makanan perlu ditutup dengan _______________________.

5. Jika makanan kita bersih, kita sukar terkena _______________________.

No comments:

Post a Comment