Balloon

Glitter Graphics | http://www.graphicsgrotto.com/

Monday, 28 November 2011

Kata ganda

Isikan tempat kosong dengan kata ganda yang sesuai.

bintang-bintang
tetamu
buku-buku
sesunggut
pepohon

1. Rama-rama menggunakan __________________ untuk menghisap madu.

2.    ________________ kelapa banyak terdapat di tepi pantai.

3.  Pada waktu malam, ________________ bertaburan di angkasa.

4. Ibu menghidangkan kuih-muih untuk  ___________________.

5. Abang menyusun ________________ itu di dalam rak.

No comments:

Post a Comment